Nasza oferta

1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych

2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie

3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi

4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)

5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego

6. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie

7. Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych

8. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.